On danger

Potrebbero interessarti anche...

Una risposta

  1. 23 Gennaio 2013

    […] Den moderna eran präglades av försök att förvisa faran från samhället, detta oavsett om vi syftar på en liberal eller socialistisk modernitet. Senmoderniteten bevittnar dock farans återkomst, både i den stora (terrorism, miljökris, epidemier) och den lilla världen (”happy slapping”, flash mobs, kriminalitet med mera). Man kan möta detta faktum med olika inställning. Detta berör Ernst Jünger i den lilla artikeln On Danger. […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.